Vil du gerne lægge nyt gulv men er ikke sikker på hvilke sten, du skal købe? Der er heldigvis en stor hjælp at hente. Måske har du været rundt i de forskellige fysiske butikker, der handler klinker og fliser uden at finde noget, der virkelig faldt i din smag. Så kan næste skridt være at kigge online. Det kan for nogle virke lidt grænseoverskridende at købe et gulv online, men her er et meget bredt udvalg, og der er altid gode billeder og beskrivelser, så du har en chance for at se, hvordan de forskellige materialer ser ud. Der er desuden levering i hele Danmark, så du behøver ikke at kæmpe med at skulle afhente et helt gulv.

Hvis du skal have dit køb til at passe sammen med, hvornår håndværkerne har mulighed for at lægge jeres gulv, virker det måske som en udfordring at finde ud af, hvor du skal opbevare fliserne i mellemtiden. Derfor tilbyder forhandleren 4 ugers gratis opbevaring, så du ikke behøver rode rundt med det.

Se gulvene i virkeligheden

Uanset hvor gode billederne er online, er det i mange tilfælde lidt rarere at få syn for sagen i virkeligheden. Derfor er der flere showrooms rundt omkring i landet, hvor du kan se stenene, så du kan danne dig et bedre indtryk af, om det er noget, du skal ud at investere i. Uanset hvor i landet, du befinder dig, kan du finde et showroom inden for relativt kort tid, da der både findes i Nordjylland, Syddanmark samt på Sjælland.

Udvalget tæller både klinker til indendørs brug og fliser til udendørs brug på blandt andet terrasser og havegange, hvor du godt kunne tænke dig udskiftning. Ud over blot at kigge på materialet, kan du også kigge på størrelsen af den enkelte sten, da det kan skabe meget forskellige udtryk med henholdsvis en lille og en stor.