Mange firmaer er startet på hjemmeadressen, og er sidenhen vokset ud af lokalerne. Der er mange fordele i en webshop frem for en fysisk butik. For det første betyder det, at du kan drive forretning hjemme fra din egen adresse. Desuden kan du spare en del omkostninger ved at sælge fra web, og du har rigtig godt styr på din hjemmeside med dine egne regler. Når du styrer det hele selv på den måde, så er det også op til dig at få sendt det hele afsted til dine kunder.

Har du den rette emballage?

Hvis du overvejer at starte en webshop med produkter som skal sælges ud til kunderne – det kan være garn, makeup, smykker eller andet – så kan en stor del af oplevelsen for kunden være den emballage, de får produktet i. Hvis det ser ordentligt ud og er af de rette materialer, kan emballagen være med til at give lidt ekstra og tilføje noget luksus. For eksempel er det mere lækkert at modtage produktet i den papirspose end en typisk gennemsigtig plastikpose. Papirsposer, gerne i en traditionel brun farve, som er lukket sammen med et logoklistermærke, er med til at udstråle luksus og bæredygtighed.

Køb den rigtige emballage og genbrug hvor du kan

Når du køber emballage til de produkter, du skal sende til kunderne, så skal det være emballage, der kan holde til det produkt du sælger. Det nytter ikke noget, hvis posen, produktet ligger i, er gået i stykker, når den kommer frem – også selvom produktet yderligere bliver pakket ind i en papkasse. Alt ved pakken skal være ordentlig og intakt, når det kommer frem. Nogle gange vil du få sendt pakker tilbage. Her vil du med fordel kunne genbruge materialet til at sende ud igen. Du kan for eksempel informere herom på din hjemmeside. Det kan også være med til at styrke din eventuelt grønne profil.

0 Comments

Leave a Comment