Der er mange årsager til, at danskerne i stor og stadig stigende grad fyrer med træpiller. De primære faktorer er, at det foruden at være mere miljøvenligt er blevet væsentligt billigere at fyre med træpillerne kontra at varme huset op på andre måder – f.eks. med olie eller elvarme.

Træpiller er vinterens helt store ven af de danske familier. Det hårdt sammenpressede biobrændsel er nemlig en effektiv enrgikilde, når vi fyrer – og så forurener de mindre end f.eks. brændeovne gør. Den helt store force er dog, at de små piller udnyttes langt bedre end træet i en brændeovn. Pillerne er desuden utroligt billige, og fås i store sække, som let kan opbevares sammen med pillefyret. Selve pillefyret er også en af årsagerne til, at vi er blevet så glade for denne energikilde. Pillefyrene er ofte automatiske og har en selvrensende funktion. Det betyder, at man indstiller den ønskede temperatur, hvorefter fyret selv regulerer dets indtag af træpillerne, som det udnytter 100 %. De få akserester lander for det meste i en askebakke, der er let at tømme. Resten er fyret er ofte helt selvrensende, hvilket betyder, at vi hverken skal bruge mange penge eller meget tid på denne opvarmningsmetode.

Et pillefyr kan varme en hel bolig

På trods af at det ikke syner af meget, kan et enkelt pillefyr opvarme en hel bolig bestående af en typisk dansk familie. Den CO-2 venlige fyringsmetode er i stand til at varme store mængder vand, der flyttes rundt og forsyner huset med varme og dets beboere med varmt vand.

Derudover er mange pillefyr ikke blot selvrensende som allerede nævnt, men også så betjeningsvenlige at alle husstande kan finde ud af at anvende fyret. Nogle typer kan endda kobles til vores internet eller smartphones, så vi kan betjene og indstille fra vores opholdsrum og løbende kan kontrollere driften.

Træpillerne er dermed et smart og billigt alternativ til opvarmning med fyringsolie eller elvarme. Der findes desuden mange udbydere af træpiller i Danmark, hvilket giver forbrugerne gode prisvilkår på grund af den høje konkurrence, der styres med afsæt i pris som konkurrenceparameter. Kvaliteten på produktet kan naturligvis variere, men generelt er brændingsværdien den samme.

0 Comments

Leave a Comment